• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

17. новембар 2011.

Одржана jавна расправа

У великоj сали Скупштине града одржана jе jавна распарава о Ребалансу буџета за 2011. годину, Буџету за 2012. годину, као и о Одлукама о локалним jавним приходима, коjоj су присуствовали заинтересовани грађани, представници Удружења предузетника, Привредне коморе и цивилног сектора. Према речима помоћника градоначелника Драгана Спирића, у дискусиjи jе било речи о могућностима прописивања додатних стимулациjа за задржавање и повећање броjа запослених у 2012. години, у виду пореских кредита, односно ослобађања. „У веома конструктивном разговору коjи jе траjао два и по сата, размотрени су сви аспекти локалних одлука, а преовладало jе мишљење да се износи локалне комуналне таксе у 2012. години задрже на истом нивоу и да се чак не усклађуjу са инфлациjом“, истакао jе Спирић у изjави за званичан градски саjт. Он jе додао и да су присутни били упознати са планираним проjектима и финансиjскоj подршци привреди у 2012. години као што су бескаматни кредити у виду плаћања каматне стопе од стране Града, финансирање запошљавања младих у сарадњи са НСЗ, изградња станова и економске инфраструктуре.