• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

18. новембар 2011.

Одржана 94. седница Градског већа. Без повећања локалних комуналних такси.

На 94. седници Градског већа усвоjен jе Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о локалним комуналним таксама. Према речима члана Градског већа Бранимира Стоjанчића, Нацрт одлуке садржи све сугестиjе привредника са претходно одржане jавне расправе, тако да се у 2012. години не очекуjе повећање такси. Одлука предвиђа и стимулациjу оних привредника коjи задрже постоjећи броj запослених у следећоj години у виду смањења локалне комуналне таксе и то за 10%, док jе смањење од 15% предвиђено за привреднике коjи увећаjу броj запослених. Усвоjени су и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о локалним административним таксама, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о накнадама за услуге коjе врши Градска управа града Врања, као и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу града Врања, коjи прошируjе надлежност JКП „Комрад“ на поjедина села и градску општину Врањска Бања. Усвоjени су и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке  о критериjумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање  грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у jавноj своjини, Нацрт Одлуке о накнади за заштиту и унапређење  животне средине града Врања, Нацрт Одлуке о jавним чесмама на териториjи града Врања, Нацрт Одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања  обављања комуналне делатности  - локалног линиjског превоза путника на териториjи града Врања, као и Извештаj о стању у врањском спорту, уз констатациjу да, упркос критикама, врањски спорт бележи завидне резултате. Чланови Већа усвоjили су и Предлог Одлуке о одређивању туристичких зона града Врања, Предлог Одлуке о одређивању туристичких зона Градске општине Врањска Бања, као и Решење о образовању Комисиjе за набавку и расподелу стеоних jуница, Тима за оцену грла и Тима за расписивање општих услова за конкурисање по позиву. Усвоjени су и Програм и буџет манифестациjе „Мемориjал Бакиjа Бакић“, коjа ће бити 28. новембра. Према речима Бранимира Стоjанчића, планирано jе да седница Скупштине града буде одржана 6. децембра.