• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

5. јануар 2012.

Конкурс за финансирање проjеката из културе за 2012.

Град Врање расписао jе конкурс за  финансирање и суфинансирање  проjеката из културе и уметности за 2012. годину. Конкурс се односи на  проjекте из следећих  области: 

1.      Визуелно стваралаштво, филм, мултимедиjа

2.      Изворно  народно стваралаштво и заштита  културне баштине

3.      Музичко стваралаштво, извођачка делатност

4.      Позоришно, музичко-сценско и плесно стваралаштво

5.      Књижевно  стваралаштво  и издавачка делатност

За финанисрање и суфинансирање проjеката на основу овог конкурса обезбеђено jе 1.500.000 динара, с тим што ће се одабрани проjекти суфинансирати у наjмањем  износу од 30.000 динара. Посебна пажња  ће бити посвећена  проjектима коjи своjим квалитетом  доприносе   развоjу   културе и уметности, промовишу  мултикултурализам и интеркултурални диjалог, унапређуjу разумевање идеjа и jезика савремене уметности, доприносе културноj сарадњи  и уметничкоj  размени у земљи  и иностранству и не представљаjу  подржавање већ  постоjећих програмских  садржаjа у установама културе. Право  учешћа  на конкурсу имаjу установе чиjи оснивач ниjе Град, уметничка и друга удружења, организациjе, неформалне групе и поjединци/ке са териториjе града Врања. Предлоге  проjеката ће разматрати Комисиjа за  вредновање  проjеката из области  културе и уметности.

Рок за подношење приjава jе 05. фебруар 2012. године.