• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. децембар 2011.

Jавни позив за доделу бесповратних финансиjских средстава СИЕПЕ

Агенциjа за страна улагања и промоциjу извоза Републике Србиjе (СИЕПА) расписала jе 15. по реду Jавни позив за доделу бесповратних финансиjских средстава за директне инвестициjе привредним друштвима коjа реализуjу инвестиционе проjекте у производном сектору, сектору услуга коjе могу бити предмет међународне трговине или стратешке проjекте из области туризма. Средства се не могу доделити за инвестиционе проjекте у области примарне пољопривредне производње, трговине, угоститељства, производње угља и синтетичких влакана. Рок за слање приjава за доделу средстава по овом jавном позиву jе 27. jануар 2012. године. Документациjа достављена након истека овог рока неће се узимати у обзир.