• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

18. јун 2024.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонско обликовање спортско рекреативне површине јавне намене

Из одељења за урбанизам, мовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине обавештавају грађане да ће се одржати Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонско обликовање спортско рекреативне површине јавне намене. Јавна презентација ће трајати 7 дана у периоду од 25.06.2024. године до 01.07.2024. године од 10 до 12 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат, канцеларија број 6.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti).

.