• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

11. новембар 2011.

Избор Реформатора године

Управни одбор Националне алиjансе за локални економски развоj (НАЛЕД) позвао jе све заинтересоване стране, да у периоду од 11 - 25. новембра, доставе своjе предлоге за Реформатора године. Реформатори се бираjу доминантно из редова jавне управе (министар, градоначелник, руководилац регулаторног тела, новинар) као поjединци са визиjом и професионалним интегритетом, коjи се активно залажу за промене и одлучно их спроводе у дело, како би државна и локална администрациjа деловале на ефикасниjи и транспарентиjи начин, односно како би се унапредио амбиjент за пословање и инвестирање. Сврха избора Реформатора године jе да се промовишу значаj привредних реформи у Србиjи и примери наjбоље праксе у тоj области, на коjе би остале институциjе и доносиоци одлука у jавном сектору требало да се угледаjу.