• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. децембар 2011.

Исплата jубиларних награда за 2011. годину

На основу другог, обновљеног позива Града Врања за трансфер средстава за исплату jубиларних награда, Министарство финансиjа jе извршило трансфер наменских средства. Надлежне службе Градске управе су већ данас извршиле пренос средстава у висини од 5.844.000 динара за исплату награда у 2011. години. Исплата jе извршена на основу спискова коjе су доставили директори основних и средњих школа са териториjе Града Врања.