• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

29. децембар 2011.

Град улаже жалбу на пресуду у спору са Књижевном заjедницом

Виши суд у Врању, у Већу састављеном од судиjе Љиљане Стаменковић као председника Већа и судиjа поротника Станке Крстић и Сретена Илића, као чланова Већа, у парници тужилаца Књижевне заjеднице "Борисав Станковић" из Врања, донео jе пресуду у корист тужбеног захтева тужиоца Књижевне заjеднице "Борисав Станковић" из Врања и Мирослава Михаиловића из Врања, па се туженом, Граду Врању забрањуjе организовање књижевних манифестациjа "Борина недеља" и "Jустинове благовести", као и расписивање конкурса и додела књижевне награде "Борисав Станковић", у року од 15 дана од приjема пресуде под претњом принудног извршења.

"Град ће уложити жалбу на донешену пресуду Апелационом суду у Нишу, у законом предвиђеном року, и надамо се да ће предмет бити враћен на поновно разматрање. Сматрамо да Одлука ниjе донешена у складу са чињеничним стањем и доказима коjе jе Град Врање поднео на увид", каже члан Градског већа Зоран Наjдић.