• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

28. мај 2024.

Дигитализација предмета у оквиру еПисарнице Градске управе

У складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбом о класификацији документарног материјала са роковима чувања, у претходном периоду Градска управа у Врању извршила је попис послова који је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу уписала у Каталог потупака. Град Врање подржао је дигитализацију послова Писарнице и створио услове за несметан рад еПисарнице.

еПисарница ће омогућити дигитализацију свих предмета који се обрађују у Градској управи Града Врања, као и дигиталну кореспонденцију са странкама у поступку.

„У потпуности смо спремни за имплементацију новог система канцеларијског пословања“, рекао је начелник Градске управе Душан Аритоновић.