• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

1. новембар 2011.

Буџет за 2012. годину преко 2 милиjарде динара

На 93. седници Градског већа, усвоjени су Извештаjи о извршењу буџета града Врања за период jануар-jун и jануар-септембар 2011. године, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету града Врања за 2011. годину, као и Нацрт Одлуке о буџету града Врања за 2012. годину. Помоћник градоначелника Драган Спирић jе рекао да jе у периоду до септембра 2011. године, остварење прихода у висини од 85% и истакао мањак трансферних средстава из републичког буџета од 159 милиона динара по основу тзв. „обрачунског траснфера“  као jедан од разлога за Ребаланс буџета за 2011. годину. Спирић jе додао и да проjектовани буџет за 2012. годину у висини од преко 2 милиjарде динара.  Усвоjени су и Нацрт Плана  генералне регулациjе зоне „2“ у Врању, Нацрт Одлуке о приступању акустичног зонирања териториjе Града Врања, Извештаj о реализациjи програма Локалног плана акциjе на пољу инвалидности за 2010. и  2011.годину, Извештаj о стању у области снабдевања становништва водом  за пиће града Врања за период 01.01.-30.09.2011. године, Извештаj о функционисању превоза на териториjи града Врања, као и Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизациjи послова Градске управе града Врања. Правилником jе предвиђен приjем 10 приправника за обављање стажа у Градскоj управи Града Врања.