• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Rešenja za izgradnju

Broj predmeta: ROP-VRE-26554-ISAW-9/2023

Datum objavljivanja: 14. avgust 2023.

Status: izdaje se

Broj predmeta: ROP-VRE-20200-ISAW-1/2023

Datum objavljivanja: 10. jul 2023.

Status: odbacuje se