• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

29. novembar 2023.

Vranje u predsedništvu SKGO

U Beogradu je danas održana redovna 51. sednica Skupština Stalne konferencije gradova i opština, u čijem radu je učestvovala i članica Privremenog organa Grada Vranja Zorica Jović. Osnovna tema 51. Skupštine SKGO je veliki jubilej – 70 godina od njenog osnivanja, te je posebno razmatrana u okviru programskog dela Skupštine, sa osvrtom na izazove i prioritete asocijacija lokalne samouprave danas. Pored delegacija gradova i opština u Republici Srbiji, na Skupštini su učestvovali i najviši predstavnici državnih organa, vladinih i nevladinih organizacija i institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, donatordskih institucija, drugih partnerskih organizacija i programa i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti iz regiona. U skladu sa statutom SKGO, na Skupštini su održani i redovni izbori za organe SKGO i razmatrana dokumenta od značaja za rad organiacije u narednoj godini.

U konkurenciji gradova i opština, Grad Vranje je izabran u predsedništvu SKGO-a. Nakon glasanja i u narednom dvogodišnjem mandatu za predsedavajući u SKGO izabran je grad Leskovac.

 


NAJNOVIJE VESTI

4. mart 2024.
Grad Vranje učestvovao je na  Javnom konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije...