• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

31. oktobar 2011.

Sutra sednica Gradskog veća

U utorak, 1. novembra, sa početkom u 9.00 sati, biće održana 93. sednica Gradskog veća. Na dnevnom redu je 20 tačaka, a članovi Veća razmatraće, između ostalog, Izveštaj o izvršenju budžeta grada Vranja za period januar-jun i januar-septembar 2011. godine, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu grada Vranja za 2011. godinu, Nacrt Odluke o budžetu grada Vranja za 2012. godinu, Nacrt Plana  generalne regulacije zone „2“ u Vranju, Nacrt Odluke o pristupanju akustičnog zoniranja teritorije Grada Vranja, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti  na Statut Javne ustanove - Centra za socijalni rad u Vranju, Informaciju o vršnjačkom nasilju u školama na teritoriji grada Vranja, Informaciju o porodičnom nasilju na teritoriji grada Vranja, Izveštaj o realizaciji programa Lokalnog plana akcije na polju invalidnosti za 2010. i  2011.godinu, Izveštaj o stanju u oblasti snabdevanja stanovništva vodom  za piće grada Vranja za period 01.01.-30.09.2011. godine, Izveštaj o funkcionisanju prevoza na teritoriji grada Vranja, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova Gradske uprave grada Vranja.

Konferencija za novinare zakazana je za 13.00 sati.


NAJNOVIJE VESTI

19. jul 2024.
U okviru "Vranjskog sportskog leta 2024", u nedelju 21. jula, biće održana Biciklijada, manifestacija koja je u prvoj godini...