• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

6. mart 2012.

Stanković i Spirić u Odborima SKGO

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština usvojilo je Odluku o imenovanju članova Odbora SKGO-a. Pomoćnik gradonačelnika Boban Stanković, pod treći put je izabran za člana Odbora za lokalni ekonomski razvoj, dok je pomoćnik gradonačelnika Dragan Spirić, takođe po treći put, u Odboru SKGO-a za finansije. Gradonačelnik Vranja Miroljub Stojčić, član je Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština.