• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

20. septembar 2011.

Sednica Gradskog veća u petak

U petak, 23. septembra, biće održana 92. sednica Gradskog veća. Članovi Veća razmatraće Nacrt Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera, Nacrt Rešenja o davanju u zakup, uz naknadu u novcu, građevinsko zemljište u javnoj svojini, Izveštaj o radu, pripremljenost za rad za 2011/2012. godinu, Godišnji plan rada i Aneks predškolskog programa  Predškolske ustanove „Naše dete“ i Informaciju o realizaciji žetve roda 2011. godine sa Planom jesenje setve za 2011. godinu.