• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

19. septembar 2011.

Sastanak Radne grupe za određivanje akustičnih zona

U maloj sali Skupštine grada održan je sastanak Komisije za određivanje akustičnih zona Grada Vranja. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Srđana Vasiljevića i predsednika Komisije, Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona propisuje da „jedinica lokalne samouprave preduzima mere za zaštitu stanovništva od buke u životnoj sredini i u tom cilju određuje akustičke zone u naselju, kao i granične vrednosti indikatora buke u tim zonama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od buke u životnoj sredini“.