• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

7. mart 2012.

Sastanak o međuopštinskim projektima

U maloj sali Skupštine grada održan je sastanak predstavnika Programa EU PROGRES, USAID-a, Ministarstva za prostorno planiranje, Grada Vranja i članova Radne grupe za upravljanje čvrstim otpadom iz svih opština Pčinjskog okruga, o značaju i važnosti međuopštinskih projekata. Na sastanku je bilo reči o usaglašavanju budućih koraka u pripremi projekata za upravljanje čvrstim otpadom i konkretizaciji aktivnosti Regionalnog Eko Foruma u izradi Regionalnog plana za upravljanje otpadom. Neophodno je završti pripremne aktivnosti oko proširenja postojeće deponije „Meteris“ do isteka mandata jednog od donatora, EU PROGRESA, odnosno do sredine 2013. godine, čulo se na sastanku.