• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

20. septembar 2011.

Radionica o učešću javnosti na lokalnom nivou

U hotelu „Aleksandar“ u Nišu, u organizaciji USAID-a, sutra počinje trodnevna radionica na kojoj će biti reči o učešću javnosti na lokalnom nivou. Biće reči i o konceptu i nivoima učešća javnosti u donošenju odluka, ulozi organizacija civilnog društva i izradi Plana učešća javnosti na lokalnom nivou.  Radionici će prisustvovati i predstavnici Gradske uprave, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Infocentra i civilnog sektora.