• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

29. februar 2012.

''Pomoć lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti"

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, u staroj Narodnoj skupštini Republike Srbije u Beogradu, biće održana Prva nacionalna konferencija za unapređenje rada predškolskih ustanova. Direktorka PU „Naše dete“ u Vranju Jagoda Đorđević potpisivaće Memorandum o saradnji o implementaciji projekta ''Pomoć lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti", koji sporovodi SKGO u saradnji sa Norveškom asocijaciom lokalnih vlasti i Centrom za liberalno-demokratske studije, a koji finasijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Cilj Projekta je da se pruži podrška u integrisanju preuzetih decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.