• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

22. septembar 2011.

Počinje uručenje rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2011. godinu

 

O B A V E Š T E N J E

 

Lokalna poreska administracija grada Vranja, obaveštava sve građane – poreske obveznike poreza na imovinu da od petka, 23.09.2011. godine počinje uručenje (distribucija) rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2011. godinu, na kućne adrese preko pošte.

Istovremeno podsećamo građane da su u zakonskoj obavezi da dospele, a neizmirene obaveze uplate u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, u suprotnom platiće kamatu po stopi koja je propisana zakonom.

Sve potrebne informacije o dospeloj obavezi – dugovanju po osnovu poreza na imovinu mogu se dobiti na šalteru br. 3 Uslužnog centra i na sajtu grada Vranja na linku Moj porez.