• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

26. septembar 2011.

Održano "Sajmovanje“

Na mini pič terenu kod OŠ "Vuk Karadžić", održana je manifestacija „Sajmovanje“, čiji je glavni cilj bio promovisanje omladinskog aktivizma i volonterizma, kreativnosti i inicijative mladih ljudi, kao i njihove preduzimljivosti i sposobnosti samoorganizovanja. Akciju su realizovali volonteri Kancelarije za mlade, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i logističku podršku Resurs centra Generator iz Vranja.Akciji, čija je ukupna vrednost 73.000,00 dinara, prisustvovalo je 150 mladih ljudi.