• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

27. februar 2024.

Obaveštenje Odeljenja za društvene delatnosti - Odsek za društvenu brigu o deci

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ocenilo je da je u skladu sa Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14. februara 2024. godine, kojom je došlo do izmene člana 13. stav.1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, potrebno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave-Odeljenje za društvene delatnosti-Odsek za društvenu brigu o deci, preispita sva rešenja kojima je odlučeno o pomenutom pravu u periodu od 19. aprila 2019. godine do 14.02.2024. godine.

Korisnici kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti zahtev, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, na šalteru Pisarnice Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Vranje.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda i ističe 14. avgusta 2024. godine.

 

 


NAJNOVIJE VESTI

24. april 2024.
Iz JP „Vodovod“ obaveštavaju sugrađane da će u toku današnjeg dana zbog oštećenja na vodovodnoj mreži od strane spoljnih...