• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

12. jun 2024.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju akumulacionog jezera

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD  VRANjE

GRADSKA  UPRAVA

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO

STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US,132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon,  9/20, 52/21 i 62/2023) i u skladu sa članom 92.Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU AKUMULACIONOG JEZERA,

NA KP.BR. 883-deo, 884-deo, 885-deo, 888-deo, 889-deo, KO GORNjI NERADOVAC i 1126, 1127-deo, 1128-deo, 1129-deo, 1130-deo, 1124-deo, 1125/7-deo, KO DONjI NERADOVAC, U VRANjU

                                         Obrađivač urbanističkog projekta :  Litus doo  Vranje

                                                                                       Ul. Mirka Sotirovića 18, Vranje

                                 Odgovorni urbanista :  Milorad Veličkovski, dipl.inž.arh.

                                                                                                                               (200 0970 07)

                                        podnosioc zahteva: VINARIJA „ALEKSIĐ“ doo VRANjE

                                                                                                          ul. Marička 63, Vranje

           Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

         Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 12.06.2024. godine do 18.06.2024. godine od 11-13 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat, kancelarija broj 6.

         Urbanistički projekat će biti izložen od 12.06.2024. godine do 18.06.2024. godine u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 6, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

         Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Dijana Đelić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 017/7155065).

 

 

 


NAJNOVIJE VESTI

19. jul 2024.
U okviru "Vranjskog sportskog leta 2024", u nedelju 21. jula, biće održana Biciklijada, manifestacija koja je u prvoj godini...