• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

17. januar 2012.

Izrada Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva

Na osnovu potpisanog Sporazuma Grada Vranja i USAID-a, u okviru Programa za jačanje ekonomske sigurnosti, inicirane su aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje položaja mladih ljudi na jugu Srbije. Jedna od njih je izrada Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva na teritoriji Grada Vranja. Formirana je i Radna grupa za izradu Plana, koji će definisati konkretne mere i projekte za unapređenje omladinskog preduzetništva u periodu 2012 – 2014.  U sredu, 18. januara, biće održani drugi sastanak Radne grupe za izradu pomenutog plana.