• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Предшколска установа ,,Наше дете"

Обавља послове коjима се обезбеђуjе остваривање права родитеља и деце на боравак, организовано васпитање и образовање, исхрану, негу, превентивно-здравствену и социjалну заштиту, одмор и рекреациjу деце у складу са развоjним потребама деце и породице.
 

 

Структура

  • Пословодни орган
  • Служба за стручно педагошке,правно-административне и рачуноводствено-финансиjске послове
  • Служба за техничко одржавање и обезбеђење обjеката 
  • Централна кухиња

 

Адресе:
Дечjи вртић „Наше дете", ул. Моше Пиjаде 10, Врање
Дечjи вртић „Дечиjа радост", ул. Кнеза Милоша 70, Врање
Дечjи вртић „Бошко Буха", ул. Jастребачка 1, Врање
Дечjи вртић „Пчелица", ул. Миодрага Стоjковића 1, Врање
Дечjи вртић „Сунце", ул. 1. маjа бб, Врање
Дечjи вртић „Невен", ул. Цара Душана 22, Врање
Дечjи вртић „Бамби", Врањска Бања
Дечjи вртић „Чаролиjа", Романиjска бб, Врање
Дечији вртић „Звончица", Каjмакчаланска 22, Врање

 

Адреса: Цара Душана 22
Телефон: 017/424-766
Е-mail: ustanova@nasedetevr.rs 
Саjт:  http://www.nasedetevr.rs/