• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Историjски архив „31. jануар"

Основана као установа заштите од посебног друштвеног значаjа коjа у складу са Законом о културним добрима обавља послове евиденциjе и заштите архивске грађе и регистратурског материjала, врши преузимање архивске грађе, даjе информациjе корисницима архивске грађе, ради на културно-просветноj и образовноj делатности, има изложбену и издавачку делатност и друго.

 

Структура

  • Служба евиденциjе и заштите архивске грађе и регистратурског материjала ван Архива 
  • Служба депоа и техничке заштите
  • Служба сређивања и обраде архивске грађе
  • Служба дигитализациjе архивске грађе
  • Служба информативне, културно-просветне, образовне и пропагандне делатности
  • Служба за опште послове

 

 

Адреса: Партизанска 17/а 
Телефон:017/ 423-334, 017/417-042
Е-mail: istarhivvr@googlemail.com 
Саjт: www.vranjearhiv.com