• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавна предузећа

Управа Бање

Претежна делатност JП ,,Управа Бање", су услуге уређења и одржавања околине. Ова делатност обухвата одржавања jавне хигиjене, обjеката и зеленила у летњем и зимском периоду, прецизно дефинисаним годишњим Оперативним планом. Поред наведеног предузећу jе поверено коришћење и управљање вишенаменском балон салом са затвореним базеном и кафићем.

 

Структура
Пословодни орган

  • служба техничке припреме,
  • служба одржавања,
  • служба финансиjа,
  • служба општих послова

 

Адреса: Краља Петра I Ослободиоца 121, 17542 Врањска Бања
Телефон/фаx: 017/7455-600, 7455-112
Е-маил: jpvranjskabanja1@gmail.com