• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Знаменити Врањанци

Ђорђе Тасић

(1892-1943)

Рођен jе у Врању. Био jе угледан професор Београдског универзитета.

Међу два светска рата важио за jедног од наjвећих jугословенских правних писаца. Бавио се правном филозофиjом, социологиjом, политикологиjом и другим научним дисциплинама. Знао jе више страних jезика и био у могућности да прати наjновиjа достигнућа у европскоj науци. Многе његове правне студиjе и расправе и у наше доба високо су цењене. Тасић jе доследан борац за слободу, напредак и демократиjу. Зато су га и стрељали немачки фашисти.

Позната дела: „Проблем оправдања државе", Београд 1920; „Правне расправе", Београд 1921; „О теориjи народне суверености", Љубљана 1925; „Увод у правне науке", Београд 1933, 1938, 1939; „Савремени политички системи и схватања о држави", Београд 1936.