• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

23. новембар 2023.

Утврђен Предлог ранг листе за доделу награда успешним студентима

На Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији града Врања благовремено је поднето укупно 76 пријава, од којих је утврђено да 71 пријава испуњава све прописане услове, 4 пријаве не испуњавају Опште услове из Јавног позива, а једна је непотпуна.    

На основу Одлуке о утврђивању номиналног износа награда за успешне студенте на територији града Врања, студенти из I категорије добијају награду у износу од 20.000 динара, док студенти II  категорије добијају награду у износу од 30.000 динара.

На Предлог ранг листе за доделу награда успешним студентима са територије града Врања, може се уложити приговор у писаној форми Привременом органу града Врања, у року од 8 дана од дана објављивања Предлога ранг листе на званичном сајту града Врања. Приговор се подноси лично преко писарнице Градске управе града Врања или поштом на адресу: Улица краља Милана, број: 1, Привремени орган града Врања, у затвореној коверти са назнаком „Приговор на Предлог ранг листе за доделу награда успешним студентима са територије града Врања.“ Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за подношење приговора уколико нису поднети, Комисија утврђује Предлог коначне ранг листе и доставља Привременом органу града Врања на даљи поступак и усвајање.