• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

3. октобар 2011.

Умрежавање младих уметника из региона

Двадесетдвоjе представника и представница културних невладиних организациjа, локалних власти, музичара и музичких оператера из Врања и Jуга Србиjе, заjедно са колегама из Македониjе, Немачке и Хрватске, учествовали су на међународноj конференциjи “Ка међусекторскоj сарадњи и умрежавању у музичком сектору”, одржаноj у Вуковару у Хрватскоj. На конференциjи су промовисани кулутура и уметност у мулти-етничким заjедницама Балкана и иницирана нова интра и интер-регионална партнерства и проjекти на Балкану и у земљама ЕУ. Конференциjа jе одржана у оквиру проjекта „МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦА“  чиjи jе носилац организациjа КултурАктив из Дрездена, а остали партнери су Таксират из Скопља, Мировна група младих Дунав из Вуковара, и Генератор из Врања. Проjекат jе финансиран из програма ИПА Европске Униjе.