• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

20. септембар 2012.

Семинар Агенциjе за борбу против корупциjе

У великоj сали Скупштине града у току jе семинар у организациjие Агенциjе за борбу против корупциjе, на коме ће бити речи о борби против корупциjе, мандату Агенциjе, као и посебним обавезама  функционера коjе проистичу из Закона о Агенциjи за борбу против корупциjе. Небоjша Тасић, начелник Одељења за едукациjу и Зорана Кепник Хинић, начелница Одељења за регистере, у Агенциjи за борбу против корупциjе, упознали су присутне са регистром, приjављивањем имовине функционера, обавештавањем и вођењем евиденциjе о поклонима, као и обавезама функционера у области спречавања сукоба интереса. Семинару су присуствовали представници руководства Града и градских jавних установа и предузећа.