• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. септембар 2011.

Седница Скупштине Града 6. октобра

У четвртак, 6. октобра, биће одржана 30. седница Скупштине Града. Одборници ће разматрати, између осталог, План детаљне регулациjе Александровачког jезера, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулациjе потеза између улица Булевар Авноjа, Париске комуне и Моше Пиjаде, Предлог одлуке о организациjи и начину обављања превоза у друмском саобраћаjу – jавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари, Предлог одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских обjеката на териториjи града Врања, Предлог одлуке о мрежи дечjих вртића и основних школа, Одлуке о потврђивању Одлуке Комисиjе за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање Скупштине града Врања о jавним признањима „7. септембар“, Претрес Стратешког плана Комуналне полициjе града Врања (2011-2016.), Претрес Годишњег плана Комуналне полициjе града Врања (2011-2012.), Информациjу о положаjу и заштити стариjих лица, Информациjу о реализациjи жетве рода 2011. године са Планом jесење сетве у 2011. години, као и Предлог решења о именовању директора Апотеке Врање.