• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

21. јун 2012.

Развоj локалне самоуправе - Приоритет нове Владе Србиjе

      Стална конференциjа градова и општина (СКГО) – Савез градова и општина Србиjе иницираће састанке са политичким странкама коjе добиjу мандат за формирање нове Владе Србиjе, како би у директном сусрету са њима изнела предлоге коjи се тичу неопходних реформи ради даљег развоjа локалне самоуправе у Србиjи. Влада Србиjе у новом мандату треба да осигура да градови и општине имаjу довољно финансиjских средстава за обављање редовних послова из своjе надлежности, jер управо од тога зависи квалитет живота грађана.  

      СКГО сматра да спровођење измена у финансиjском систему о коjима се говори у jавности, као што су измене везане за стопу и расподелу пореза на зараде и друге приходе коjи припадаjу локалним властима, треба да буде урађено пажљиво како не би довело до умањења средстава коjа су на располагању градовима и општинама. Такође, прикупљање jош неких пореза будућа влада треба у потпуности да уступи локалним властима коjе су се већ показале ефикасним у овим пословима. Неопходне реформе, а посебно пореска реформа, не смеjу бити спроведене на штету локалних власти, као што ни суочавање са другим таласом кризе не сме поново да доведе до умањења локалних буџета, пошто би тиме било угрожено испуњавање редовних обавеза локалне самоуправе. Међутим, уколико дође до измена у систему финансирања, позивамо будућу Владу Србиjе да омогући друге изворе финансирања коjима би надоместили евентуалне губитке локалне самоуправе, а све у циљу да се обезбеди нормалан рад градова и општина у Србиjи.

У приоритетима нове републичке владе треба да буде jош неколико важних корака:

  • прво, неопходно jе да Влада Србиjе предузме снажне мере за борбу против сиве економиjе и бољу наплату свих пореских прихода;
  • друго, градовима и општинама треба поверити инспекциjску контролу у поjединим областима, jер би се на таj начин и локална самоуправа укључила у борбу против сиве економиjе;
  • треће, треба спровести хитну регулаторну реформу на свим нивоима власти и преиспитати и укинути све непотребне административне послове и процедуре коjи оптерећуjу и  компликуjу остваривање ефикасних услуга према грађанима и привреди;
  • четврто, нова влада треба финансиjски и стручно да подржи локална jавно приватна партнерства, како би се привукла додатна средства за локални развоj и унапређење комуналних услуга;
  • пето, али не и последње, Влада Србиjе треба да настави снажну подршку унапређењу основних комуналних услуга коjе добиjаjу грађани и да омогући реформу рада jавно комуналних предузећа коjа ће довести до њихове веће ефикасности и економске одрживости.

 

 


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

16. април 2024.
Градски већник за пољопривреду, агроекономију, развој села и заштиту животне средине, Небојша Стаменковић, данас је у Министарству за бригу...
15. април 2024.