• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

8. мај 2024.

Расписан Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији Града Врања

Градско веће града Врања расписало је Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији Града Врања.

Средствима подстицаја суфинансира се реализација пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора. Поменути пројекат реализоваће се кроз набавку енергетски ефикасних котлова/ пећи на пелет или топлотних пумпи за станове и породичне куће уз замену постојећег ложишта енергетски и еколошки ефикаснијим ложиштем. Укупно планирана средства која град Врање заједно са средствима Министарства заштите животне средине Републике Србије додељује за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Врања износе 5.000.000,00 динара.

Средства подстицаја додељују се грађанима у највишем износу, са ПДВ-ом по појединачној пријави  до 50 % од вредности котла или пећи на пелет или топлотне пумпе. 

Конкурсна документација може се преузети на интернет страници града Врања,  или лично на шалтеру Градске управе града Врања бр.1 у Услужном центру.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса на званичној интернет страници Градске управе града Врања и огласној табли Градске управе града Врања. Конкурс је отворен до 06.06.2024. године

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља III. Јавног конкурса доставља се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРСза суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореколом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Врања - НЕ ОТВАРАТИ”,

-Комисији за реализацију мера смањења загађења ваздуха из индивидуалиних извора-

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично у услужном центру Градске управе града Врања. или препоручено поштом на адресу: Краља Милана бр.1, 17501 Врање.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 017/402-381 или електронску адресу: е-mail: еnergetskasanacija@vranje.org.rs.