• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

4. децембар 2023.

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац-Граница Републике Северне Македоније

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре огласило је РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БРЕСТОВАЦ – ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ.

Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац – граница Републике Северне Македоније објављена је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 14/23.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у трајању од 15 дана, одржаће се од 04. до  18. децембра 2023. године, у зградама скупштина градова Лесковца и Врања, општина Гаџин Хан, Власотинце, Владичин Хан, Бујановац и Прешево, односно биће објављен на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 18. децембром 2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

Текст огласа заједно са материјалом може се преузети са линка  https://we.tl/t-Aqv5vReDA7