• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

3. октобар 2011.

Попис се у Врању одвиjа без већих проблема

Попис становништа и имовине у Србиjи, коjи jе почео 1. октобра, одвиjа се у Врању без озбиљниjих проблема. Чланови Пописне комисиjе, са инструкторима, свакодневно обилазе терен и у непрекидним су контакту са пописивачима. Инструктори контролишу и провераваjу тачност и потпуност података унетих у основном пописном обрасцу. Према речима надлежних, у канцелариjу Пописне комисиjе ниjе стигла ни jедна приjава грађана нити су пописивачи враћени без извршеног пописа. „На захтев грађана, Комисиjа организуjе пописивање пре рока у случаjевима када су грађани из оправданих разлога одсутни са териториjе града или градске општине Врањска Бања“, рекла jе за званични саjт града Врања Мирослава Младеновић, заменик начелника Градске управе и заменица председника Комисиjе за попис становништа.