• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

18. септембар 2012.

Подстицање запошљавања младих

Проjекат одрживог локалног развоjа УСАИД-а и Група 484, у сарадњи са Националном службом за запошљавање и регионалним агенциjама за локални и регионални развоj, започели су проjекат „Подстицање запошљавања младих кроз сарадњу са предузетницима и диjаспором“. Циљ проjекта jе обука и стварање могућности за запошљавање младих, кроз повезивање младих предузетника, научника и незапослених са успешним предузетницима и диjаспором, као и преношење знања стеченог на тржишту рада. Први семинар о развоjу пословних планова и социjалном предузетништву, за незапослене младе из Врања и Владичиног Хана, биће одржан у среду 19. септембра, у Великоj сали Скупштине Града, у периоду од 10 – 17 часова. Наjуспешниjим и наjмотивисаниjим учесницима семинара биће омогућено даље усавршавање и стицање нових знања. Тимови младих добиће прилику да стекну радно искуство, усвоjе нове вештине и креираjу пословну инициjативу током праксе коjа ће се обављати у домаћим предузећима. Поред тога, млади ће имати могућност да комуницираjу са научницима и академским радницима коjи тренутно живе и раде у иностранству, а потичу из општина у коjима се проjекат спроводи. Заjедно са њима, моћи ће да осмисле предлог научног или академског проjекта и конкуришу за подршку код специjализованих научних фондова.