• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

27. септембар 2023.

Почињу геолошка истраживања због изградње магистралног гасовода

За потребе изградње планираног магистралног гасовода МГ-14, чији је Инвеститор ЈП „Србијагас“, на територији Града Врања, кроз катастарске општине: Паневље, Превалац, Корбевац, Бујковац, Врањска бања, Кумарево, Бресница, Суви Дол, Топлац и Ћуковац, биће изведена детаљна инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања.

Она ће бити спроведена за потребе утврђивања услова за изградњу предметног гасовода, као и за прикупљање одговарајуће техничке документације за пројектовање. У периоду од 2. октобра до 30. новембра 2023. године, радиће се бушотине пречника 10cm и дубине 2 до 6m, које су у складу са Решењем Министарства рударства и енергетике.

Истраживања ће бити изведена у оквиру истражног простора В-1485, на територији Града Врања, чије су координате преломних тачака графички приказане у Прилогу 1, а табеларно у Прилогу 2.