• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

27. фебруар 2024.

Обавештење Одељења за друштвене делатности - Одсек за друштвену бригу о деци

Министарство за бригу о породици и демографију оценило је да је у складу са Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године, којом је дошло до измене члана 13. став.1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, потребно да надлежни орган јединице локалне самоуправе-Одељење за друштвене делатности-Одсек за друштвену бригу о деци, преиспита сва решења којима је одлучено о поменутом праву у периоду од 19. априла 2019. године до 14.02.2024. године.

Корисници којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети захтев, уколико сматрају да им је право повређено, на шалтеру Писарнице Одељења за друштвене делатности градске управе Врање.

Рок за подношење наведеног захтева је 6 месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда и истиче 14. августа 2024. године.