• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

20. септембар 2012.

Извршена примопредаjа дробилице за грађевински отпад

На санитарноj депониjи „Метерис“, у присуству представника Града Врања, предузећа „Алтом плус“ из Београда и JКП „Комрад“, извршена jе примопредаjа машине – дробилице за грађевински отпад. Према речима градоначелника Врања Зорана Антића, дробилица ће посебно утицати на повећање већ ограничених капацитета депониjе „Метерис“. „Реализациjа овог проjекта представља и искорак у формирању великог Рециклажног центра, чиме ће Град Врање у значаjноj мери бити технолошки уређена целина“, рекао jе градоначелник Антић. Проjекат jе финансиран од стране ПБИЛД Програма у укупноj вредности од 67.960 долара.