Info vesti

Odeljenja - GIS - Jedistveno zoniranje Grada Vranja– (Zone za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu)

18. oktobar 2021, Vranje
 • GIS - Jedistveno zoniranje Grada Vranja– (Zone za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu)GIS - Jedistveno zoniranje Grada Vranja– (Zone za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu)GIS - Jedistveno zoniranje Grada Vranja– (Zone za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu)GIS - Jedistveno zoniranje Grada Vranja– (Zone za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu)
  1/4

  GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

                      ZONE POREZA

   

  Novi sloj je: “ZONE poreza na imovinu”.

  Sloj pruža uvid u zone za utvrđivanje poreza na imovinu, gradske opštine Vranje i gradske opštine Vranjska Banja, sa prosečnim cenama nepokretnosti po m2. Podela teritorije Grada Vranja na 6 zone utvrđena je prema komunalnoj opremljenosti, opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Vranja, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. 

  Grupa “RGZ SLOJEVI” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulicei kućne brojeve.

  Tematskoj karti možete pristupiti : ovde