Info vesti

Vodovod - Tekuće aktivnosti

07. maj 2021, Vranje
  • Radnici JP ,,Vodovod" danas će biti angažovani na izradi priključka na vodovodnoj mreži u selu Korbevac i rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Stevana Filipovića. Takođe, planirano je postavljanje ivičnjaka, pre asfaltiranja u Ulici Blaže Jovanovića.

  • Adresa: Beogradska 63
    Telefon:017/421-601
    E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
    www.
    vodovodvranje.rs