• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

2. novembar 2012.

Tri idejna projekta za pozorište

Na zadati projektni zadatak u Gradsku upravu stigla su tri predloga za izradu idejnog projekta za sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju i revitalizaciju vranjskog pozorišta.U prisustvu članova Komisije na čijem čelu je predsednik Odbora i gradonačelnik Vranja Zoran Antić otvorene su ponude za idejni projekat.Autori su projektantski biro "Grad", grupa arhitekata Dijana Đelić, Dragan Đorđević i Saša Petrović i arhitekta Stanko Dimitrijević.Odlučeno je da uži deo Komisije uradi internu analizu prispelih idejnih projekata i oceni ih u pogledu funkcionalnosti, racionalnosti i zadovoljenja potreba pozorišta.Na predlog gradonačelnika Antića u ponedeljak 5.novembra u 15 sati autori će prezentovati idejne projekte, a nakon toga Komisija izabrati najbolji.