• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

31. oktobar 2012.

Skupština usvojila Rebalans budžeta za 2012. godinu

Na 4. sednici Skupštine grada, odbornici su usvojili Izveštaje o izvršenju budžeta Grada Vranja za period od 1. januara do 30. juna, kao i od 1. januara do 30. septembra. Većinom glasova usvojen je i Rebalans budžeta za 2012. godinu, koji je obrazložio član Gradskog veća Dragan Spirić, napominjući da je razlika između projektovanog Budžeta i rebalansa oko 120 miliona dinara. Govoreći o Rebalansu budžeta, gradonačelnik Vranja Zoran Antić je rekao da je namera gradskog rukovodstva bila vraćanje nagomilanih dugova javnih preduzeća iz prethodnog perioda, uz redovno servisiranje svih budžetskih korisnika. Jednoglasno je Usvojen i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Usvojeni su i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom zdravlja u Vranju i osnivanju Zdravstvene ustanove - Dom zdravlje "Vranje", Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima, Odluka o osnivanju budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede, Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone Bunuševac, Informacija o stanju kriminaliteta na području grada za prošlu godinu, Informacija o pripremljenosti Predškolske ustanove "Naše dete" za rad u radnoj 2012/2013. godini, Informacija o realizaciji žetve roda u ovoj godini sa planom jesenje setve, kao i predlozi za razrešenje odnosno imenovanje predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora u više javnih preduzeća, ustanova, kao i u školskim odborima u obrazovnim ustanovama. Kao dopunske tačke, usvojene su i Odluka o razmeni nepokretnosti, Odluka o ravnopravnosti polova, kao i Odluka o promeni Statuta Grada Vranja.