• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

20. septembar 2012.

Seminar Agencije za borbu protiv korupcije

U velikoj sali Skupštine grada u toku je seminar u organizacijie Agencije za borbu protiv korupcije, na kome će biti reči o borbi protiv korupcije, mandatu Agencije, kao i posebnim obavezama  funkcionera koje proističu iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Nebojša Tasić, načelnik Odeljenja za edukaciju i Zorana Kepnik Hinić, načelnica Odeljenja za registere, u Agenciji za borbu protiv korupcije, upoznali su prisutne sa registrom, prijavljivanjem imovine funkcionera, obaveštavanjem i vođenjem evidencije o poklonima, kao i obavezama funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa. Seminaru su prisustvovali predstavnici rukovodstva Grada i gradskih javnih ustanova i preduzeća.