• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

7. novembar 2011.

Sednice Saveta

U utorak 8. novembra, sa početkom u 13.00 sati, biće održana 23. sednica Saveta za privredu i saobraćaj. Članovi Saveta razmatraće Izveštaj o funkcionisanju prevoza na teritoriji Grada Vranja. Sutradan, 9. novembra, sa početkom u 8.30 sati, biće održana i 28. sednica Saveta za urbanizam i komunalno – stambene delatnosti, na kojoj će biti reči o Predlogu plana generalne regulacije zone „2“ u Vranju, kao i Izveštaju o stanju u oblasti snabdevanja stanovništva vodom za piće grada Vranja za period 01. 01. – 30. 09. 2011. godine.