• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

8. maj 2024.

Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji Grada Vranja

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji Grada Vranja.

Sredstvima podsticaja sufinansira se realizacija projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora. Pomenuti projekat realizovaće se kroz nabavku energetski efikasnih kotlova/ peći na pelet ili toplotnih pumpi za stanove i porodične kuće uz zamenu postojećeg ložišta energetski i ekološki efikasnijim ložištem. Ukupno planirana sredstva koja grad Vranje zajedno sa sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije dodeljuje za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji grada Vranja iznose 5.000.000,00 dinara.

Sredstva podsticaja dodeljuju se građanima u najvišem iznosu, sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi  do 50 % od vrednosti kotla ili peći na pelet ili toplotne pumpe. 

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici grada Vranja,  ili lično na šalteru Gradske uprave grada Vranja br.1 u Uslužnom centru.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Vranja i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Vranja. Konkurs je otvoren do 06.06.2024. godine

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i dokumentacija iz poglavlja III. Javnog konkursa dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURSza sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha porekolom iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji grada Vranja - NE OTVARATI”,

-Komisiji za realizaciju mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualinih izvora-

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično u uslužnom centru Gradske uprave grada Vranja. ili preporučeno poštom na adresu: Kralja Milana br.1, 17501 Vranje.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon 017/402-381 ili elektronsku adresu: e-mail: energetskasanacija@vranje.org.rs.

 

 

 

 

 

 


NAJNOVIJE VESTI

19. jul 2024.
U okviru "Vranjskog sportskog leta 2024", u nedelju 21. jula, biće održana Biciklijada, manifestacija koja je u prvoj godini...