• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

27. februar 2024.

Raspisan Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu

Gradsko veće raspisalo je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu. Cilj raspisivanja konkursa je da se obezbede finansijski uslovi za realizaciju projekata koji doprinose negovanju i razvoju kulturne tradicije, stvaranju novih i savremenih vrednosti i afirmaciji stvaralaca, nosilaca i organizatora, odnosno razvoja sredine u celini.

Sredstva namenjena za finansiranje/sufinansiranje projekata u iznosu od 6.000.000,00 dinara obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Vranja za 2024. godinu (Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 3/24). Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (samostalni umetnik, samostalni stručnjak u kulturi, samostalni izvođač kulturnih programa  i samostalni saradnik u kulturi), osim ustanova kulture čiji je osnivač grad Vranje  i koje se finansiraju iz budžeta grada Vranja.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo za jednu oblast za finansiranje ili sufinansiranje projekta. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu grada, najkasnije 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Prijava se podnosi na prijemnom obrazcu koji je sastavni deo konkursa i može se preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Vranja www.vranje.org.rs.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa  na zvaničnom sajtu grada, zaključno sa 28.03.2024. 

Prijave projekata slati na adresu:

Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana br. 1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture  za 2024. godinu“ ili predajom u Uslužni centar  Gradske uprave, na šalteru broj 1 - Pisarnica.

Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku NE OTVARATI.

Kontakt osoba za dodatne informacije Vida Stojanović, samostalni savetnik u Odseku za Obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje.

 Kontakt telefon: 017/421-029.


NAJNOVIJE VESTI

24. april 2024.
Iz JP „Vodovod“ obaveštavaju sugrađane da će u toku današnjeg dana zbog oštećenja na vodovodnoj mreži od strane spoljnih...