• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

4. decembar 2023.

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Brestovac-Granica Republike Severne Makedonije

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infastrukture oglasilo je RANI JAVNI UVID povodom izrade PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BRESTOVAC – GRANICA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE.

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Brestovac – granica Republike Severne Makedonije objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 14/23.

RANI JAVNI UVID u trajanju od 15 dana, održaće se od 04. do  18. decembra 2023. godine, u zgradama skupština gradova Leskovca i Vranja, opština Gadžin Han, Vlasotince, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo, odnosno biće objavljen na internet stranicama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine,  kao i efektima planiranja.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd i jedinicama lokalne samouprave, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 18. decembrom 2023. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Tekst oglasa zajedno sa materijalom može se preuzeti sa linka  https://we.tl/t-Aqv5vReDA7