• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

6. oktobar 2011.

Poziv građanima da učestvuju u pripremi budžeta

Poštovani sugrađani,

 

Pripremanje budžeta za 2012. godinu počinjemo u teškim ekonomskim i finansijskim uslovima za grad Vranje i Srbiju. Negativni efekti svetske dužničke krize prelili su se i na našu zemlju i gotovo zaustavili strane investicije i drastično smanjili prihode republičkog budžeta, a samim tim i budžeta grada Vranja.

Navedena situacija stavlja pred sve nas još veći izazov, kako da sa što manje posledica prevaziđemo izuzetno težak period i kako, pre svega, da zaštitimo najsiromašnije sugrađane. Već u budžetu za 2010. godinu smo značajno povećali izdvajanja za  socijalnu zaštitu i na taj način ostvarili cilj u ovoj oblasti. Sa ovakvim odgovornim pristupom nastavili smo u 2011. godini, a isto ćemo učiniti i u 2012. godini. Takođe, naredne godine moramo povećati efikasnost rada svih gradskih službi i javnih preduzeća i ustanova. Istovremeno, očekujem da se i svi ostali privatni i državni resursi u našoj sredini mobilišu radi potpunijeg korišćenja i obezbećenja novih radnih mesta i uslova za privlačenje  investicija.

Budžetska sredstva u 2012. godini prema projekcijama Vlade RS će biti na istom nivou kao u ovoj godini, što znači da moramo biti vrlo racionalni u izboru projekata koje ćemo finansirati. U tom smislu pozivam sve sugrađane i organizacije da popunjavanjem upitnika odrede prioritete, i na taj način daju doprinos boljem korišćenju ograničenih sredstava kojima raspolažemo.

 

 

Gradonačelnik

Miroljub Stojčić